Szanowna Użytkowniczko,
Szanowny Użytkowniku,

Strona internetowa https://jn.190.pl/ jest dostarczana przez JN192 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („JN”) jako usługa dla swoich klientów, chyba że co innego wynika z jej treści. JN zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich istotnych informacji przekazanych JN. Wszelkie dane osobowe zebrane przez JN poprzez Stronę zostaną wykorzystane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM?
Administratorem wszelkich danych osobowych zebranych poprzez Stronę jest JN.
Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Dane kontaktowe JN:
 

ul. Jedności Narodowej 192, 50-302 Wrocław

tel.: +48 695 224 081 email: sprzedaz@jn190.pl

2. JAKICH DANYCH DOTYCZY POLITYKA?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich informacji zbieranych przez JN, w tym danych osobowych:

 • poprzez Stronę;
 • poprzez e-mail, sms lub inną korespondencję elektroniczną pomiędzy Tobą a Stroną;
 • poprzez mobilne i komputerowe aplikacje pobierane ze Strony, które tworzą system Twojej interakcji ze Stroną niebazujący na przeglądarkach internetowych;
 • w związku z Twoją interakcją z materiałami reklamowymi i aplikacjami, znajdującymi się na stronach internetowych osób trzecich lub w ramach świadczonych przez te osoby usług, pod warunkiem, że te aplikacje lub materiały reklamowe zawierają link do niniejszej polityki.

Polityka nie znajduje zastosowania do informacji zebranych przez:

 • JN w trybie offline lub poprzez jakiekolwiek inne środki, w tym inne strony internetowe obsługiwane przez JN lub osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z JN); albo
 • jakiekolwiek osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z JN), w szczególności poprzez aplikację lub zawartość (w tym marketingową) dostępną na lub poprzez Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką, celem zrozumienia polityk i praktyk stosowanych przez JN w odniesieniu do informacji dotyczących Twojej osoby, w tym danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na polityki i praktyki stosowane przez JN powinieneś niezwłocznie opuścić Stronę. Z chwilą wejścia lub korzystania ze Strony wyrażasz zgodę na niniejsza politykę prywatności i przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez Stronę. Zgodnie z rozdziałem 12 poniżej, niniejszej polityka może zostać w każdej chwili zmieniona przez JN. Każda taka zmiana dla swej skuteczności wobec użytkownika wymaga jego wyraźnej zgody. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody przez Ciebie uniemożliwi wejście i korzystanie ze Strony, jednakże nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez JN dokonanego przed wycofaniem zgody.

Sformułowanie „dane osobowe” używane w niniejszej polityce dotyczy wszelkich informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Stronie nie jest przeznaczona do użytku dla osób poniżej 16 roku życia. Nikt poniżej tego wieku nie może przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę lub publikować ich na Stronie. JN nie zbiera umyślnie danych osobowych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie możesz używać ani przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę, korzystać jakiejkolwiek interaktywnej zawartości, w tym zamieszczać publicznych komentarzy na Stronie, a także przekazywać jakichkolwiek danych osobowych do JN, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu email, nazwy systemowej lub nazwy użytkownika. Jeżeli okaże się, że JN zebrał lub otrzymał jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osoby poniżej 16 roku życia bez zgody i wiedzy jej opiekunów prawnych, JN niezwłocznie usunie takie dane osobowe. W razie podejrzeń posiadania przez JN tego typu danych osobowych, prosimy o kontakt z JN.

4. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ JN

JN nie zbiera żadnych informacji dotyczących Twojej osoby za wyjątkiem sytuacji, gdy są one jej przekazane przez Ciebie, w tym poprzez korzystanie ze Strony. JN może jednak zbierać informacje wynikające ze sposobu korzystania ze Strony. W związku z tym JN może zbierać i przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe oraz identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, datę urodzin, numery identyfikacyjne lub podatkowe (np. PESEL, numer dowodu osobistego);
 • dane związane z płatnościami, takie jak imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, numer rachunku bankowego;
 • dane podawane przez Ciebie w związku z wypełnianiem formularzy dostępnych na Stronie, takie jak dane wymagane do utworzenia konta użytkownika, zakupu towarów lub świadczenia przez JN usług, subskrypcji newslettera, opublikowania informacji. JN może również prosić o podanie dodatkowych danych osobowych w związku z Twoim uczestnictwem w akcjach promocyjnych, a także w przypadku raportowania problemów ze Stroną.
 • login i dane dostępowe, takie jak nazwę użytkownika i hasło do konta na Stronie, dane dotyczące kont w serwisach społecznościowych.
 • dane otrzymane przez JN z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, za którego pomocą uzyskujesz dostęp do Strony, w tym adres IP, lokalizację i czas..
 • dane otrzymane przez JN w związku z Twoją interakcją ze Stroną, takie jak zawartość publikacji lub zdjęcia.
JN może również zbierać inne informacje, nie będące danymi osobowymi, takie jak dane kontaktowe i biznesowe jednostki organizacyjnej, którą reprezentujesz, dane dotyczące rodzaju używanej przeglądarki, urządzenia, dane systemu operacyjnego lub historię przeglądanych stron, informacje o odwiedzeniu profilu innego użytkownika itp.
 
JN zbiera powyższe informacje, w tym dane osobowe:
 • bezpośrednio od Ciebie i za Twoją zgodą.
 • automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie ze Strony. Informacje zebrane w ten sposób dotyczącą w szczególności sposobu użytkowania Strony, w tym adresy IP, informacje zebrane poprzez cookies, web beacons i inne technologie monitorujące.
Dane osobowe zbierane do innych celów niż wykonanie obowiązków prawnych, mogą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie Twoich danych celem opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w celu dopasowania zawartości Strony lub materiałów marketingowych przesyłanych do Ciebie). 
Informacje zebrane przez JN mogą zostać również użyte do oceny, rozwoju i ulepszenia towarów i usług sprzedawanych przez JN.
 
Jeżeli ma to zastosowanie, możesz także dostarczać JN informacje, które zostaną opublikowane lub wyświetlone („zamieszczone”) na Stronie, lub przekazane innym użytkownikom Strony lub osobom trzecim (dalej łącznie jako „Informacje Użytkowników”). Informacje Użytkowników dotyczące Twojej osoby są zamieszczane lub przekazywane osobom trzecim wyłącznie na Twoje żądanie i ryzyko. Powinieneś być jednak świadomy tego, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne. Dodatkowo, JN nie ma możliwości kontrolowania działań innych użytkowników Strony lub osób trzecich, którym postanowisz przekazać Informacje Użytkowników. W związku z czym, JN nie gwarantuje, że Informacje Użytkowników nie zostaną wyświetlone przez osoby nieuprawnione.
 
Publikacja przez Ciebie na Stronie jakichkolwiek zdjęć, zawierających Twój wizerunek, stanowi zgodę na wykorzystanie przez JN tegoż wizerunku na tejże Stronie (np. avatar).
 
JN może wymagać konkretnych danych osobowych w celu świadczenia niektórych usług dostępnych poprzez Stronę. Jeżeli nie dostarczysz tych danych, nie będziesz mógł wysłać do JN prośby o świadczenie usług przez JN przez co umowa o świadczenie takich usług nie będzie mogła być zawarta.
5. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ JN POPRZEZ TECHNOLOGIE AUTOMATYCZNEGO ZBIERANIA DANYCH

Podczas poruszania się i korzystania ze Strony, JN, korzystając z technologii automatycznego zbierania danych, może zbierać pewne informacje, w tym dane osobowe, dotyczące sprzętu wykorzystywanego przez Ciebie, przeglądanych stron oraz wzorów korzystania, w tym:

 • dane dotyczące Twoich wizyt na Stronie, takie jak ruch na Stronie, wpisy lokalizacyjne i inne dane komunikacyjne i źródłowe, które udostępniasz i używasz na Stronie;
 • informacje dotyczące komputera i połączenia internetowego, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz rodzaj przeglądarki internetowej.

Pomagają one JN ulepszyć funkcjonalność Strony i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, w tym umożliwiają JN:

 • oszacowanie ilości odbiorców i wzorów korzystania ze Strony;
 • gromadzenia informacji dotyczących Twoich preferencji, umożliwiających dostosowanie Strony do indywidualnych potrzeb;
 • przyspieszenie wyszukiwania przez użytkowników informacji;
 • rozpoznawanie Twojej osoby po powrocie na Stronę.
6. COOKIES

Cookies (Ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Przy każdej następnej wizycie na stronie, cookies są przesyłane zwrotnie do tej strony, z której pochodzą. Ciasteczka są bardzo użyteczne, gdyż umożliwiają rozpoznanie Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie internetowej: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu

Cookies pełnią szereg funkcji, takich jak efektywna nawigacja pomiędzy różnymi stronami internetowymi, zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. wyboru języka), a także generalnie zwiększają komfort korzystania ze stron internetowych. Dzięki nim, reklamy pojawiające się na stronach są bardziej dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Ciasteczka są dwojakiego rodzaju: sesyjne lub stałe, w zależności od tego jak długo są przechowywane na komputerze lub urządzeniu:

 • sesyjne cookies trwają przez okres sesji internetowej. Znikają zaraz po zamknięciu przeglądarki.
 • stałe cookies pozostają na komputerze lub urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej i trwają przez czas określony w danym ciasteczku. Aktywują się po wejściu przez użytkownika na stronę internetową, z której pochodzą.

JN nie używa cookies w celu zbierania informacji handlowych do sprzedaży osobom trzecim.

Analityczne cookies

Ciasteczka analityczne zbierają informacje o tym w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które ze stron odwiedzane są najczęściej lub czy otrzymują informacje o błędach pochodzące ze strony internetowej. Nie gromadzą one informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Wszelkie informacje gromadzone przez te cookies mają charakter ogólny i anonimowy. Używa się ich celem polepszenia funkcjonalności strony internetowej.

Strona używa kilku rodzajów ciasteczek analitycznych, w tym Google Analytics.

Google Analytics jest to usługa narzędzi analitycznych dostarczana przez Google, Inc. Google Analytics tworzy ciasteczko, którego celem jest ocena sposobu użytkowania strony internetowej i sporządzanie raportów dotyczących aktywności użytkownika. Google przechowuje tak zgromadzone informacje na serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli jest do tego zobowiązany w świetle przepisów prawa, lub jeżeli osoba trzecia przetwarza te informacje w imieniu Google. Google nie kojarzy Twojego adresu IP z jakimikolwiek informacjami przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, zgadzasz się na taki sposób i cel przetwarzania informacji przez Google.

Jest możliwe zrezygnowanie (opt-out) z monitorowania swojej aktywności internetowej przez ciasteczka analityczne:

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

JN również używa cookies do innych celów, w tym:

 • identyfikacji Twojej osoby przy zalogowaniu się na Stronie. Ułatwia to Rawlplug przedstawienie rekomendacji produktowych, wyświetlenie spersonalizowanej zawartości, rozpoznanie Cię jako prime member (jeżeli ma to zastosowanie), a także na przykład umożliwia skorzystanie ze specjalnych opcji zakupu i korzystanie z innych dedykowanych funkcji i usług dostarczanych przez JN.
 • monitorowania Twoich preferencji, które są realizowane przez Ciebie podczas korzystania ze Strony.
 • monitorowania przedmiotów znajdujących się w koszyku zakupowym.
 • zapobiegania nielegalnej aktywności użytkowników.
 • zwiększania bezpieczeństwa.
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych.

Funkcjonalne cookies
Ciasteczka funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (np. nazwę użytkownika, język, region) i dostarczenie bardziej spersonalizowanych usług. Na przykład, strona internetowa może przedstawić prognozę pogody dla regionu, w którym znajduje się użytkownik na podstawie ciasteczka, które przenosi informację o regionie, w którym się znajdujesz. Tego typu ciasteczka mogą być używane także do zapamiętywania rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów strony podlegających personalizacji. Mogą zostać również wykorzystywane do realizacji usług, o które prosiłeś, np. obejrzenie filmu wideo. Informacje zbierane przez te ciasteczka mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić Twojej aktywności na innych stronach.

Zarządzanie cookies w przeglądarce internetowej
Nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają podjęcie szeregu działań w odniesieniu do ciasteczek, w tym możliwość podglądu ciasteczek zgromadzonych na komputerze lub urządzeniu, usuwanie ich, blokowanie ciasteczek pochodzących od osoby trzeciej lub tylko z konkretnej strony internetowej, uniemożliwianie zapisu ciasteczek lub usuwanie wszystkich ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.

Miej na uwadze, że wszelkie ustalenia indywidualne zostaną utracone po usunięciu ciasteczek, w tym podjęcie decyzji o rezygnacji (opt-out) z zapisu ciasteczek, gdyż wymaga to pobrania ciasteczka opt-out. Jeżeli wybierzesz całkowite blokowania ciasteczek, wiele stron internetowych nie będzie działać poprawnie, a część funkcjonalności zniknie.

Poniższe linki zawierają informacje dotyczące zarządzania ciasteczkami w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Używanie cookies przez osoby trzecie i inne technologie monitorujące

Niektóre zawartości lub aplikacje (w tym reklamy) znajdujące się na Stronie mogą być dostarczane przez osoby trzecie, w tym reklamodawców, sieci reklamowe, serwery reklamowe, dostawców zawartości oraz aplikacji. Te osoby trzecie mogą używać samych ciasteczek lub w połączeniu z web beacons lub innymi technologiami monitorującymi, aby zbierać informacje o Tobie podczas korzystania ze Strony. Zbierane przez te osoby trzecie informacje mogą być identyfikowalne z danymi osobowymi lub mogą stanowić dane osobowe, dotyczące aktywności w sieci w czasie oraz na różnych stronach internetowych lub usługach internetowych. Osoby te mogą używać tych informacji do dostarczania nakierowanych (behawioralnych) reklam lub innej tego typu zawartości.

JN w żaden sposób nie kontroluje osób trzecich i nie ma wpływu na wykorzystywane przez nie technologie monitorujące oraz sposób ich używania. W razie jakichkolwiek pytań, należy się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

7. PRZETWARZANIE INFORMACJI

JN wykorzysta zebrane informacje do dostarczenia usług dostępnych na Stronie oraz spersonalizowania Strony. JN może wykorzystać te informacje do komunikacji z Tobą. Informacje zebrane od Ciebie umożliwią poinformowanie Cię o istotnych funkcjonalnościach Strony i ich zmianach oraz użyte zostaną do analizy statystycznej, celem zwiększenia jakości oferowanych Tobie usług.

JN może przetwarzać zebrane informacje, za wyjątkiem danych osobowych, w celach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności do:

 • przedstawienia Strony i jej zawartości oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości;
 • przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą albo jednostką organizacyjną, którą reprezentujesz i JN;
 • tworzenia i zarządzania Twoimi kontami użytkownika;
 • realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień, płatności, zwrotów, reklamacji, rabatów itp.;
 • rozpoznania i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby i wnioski;
 • komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji;
 • publikowania recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie;
 • wypełniania obowiązków przewidzianych prawem, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;
 • kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami JN; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez JN, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia działalności gospodarczej JN, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami);
 • marketingu bezpośredniego;
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub sprzedaż i dostawę towarów;
 • realizowania innych celów, dla których zebrano informacje;
 • innych celów i w inny sposób opisany przez JN przy zbieraniu informacji;
 • do wszelkich innych celów za Twoją zgodą.

Wszystkie powyższe informacje mogą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie Twoich danych celem opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w celu dopasowania zawartości Strony lub materiałów marketingowych przesyłanych do Ciebie).

Twoje dane osobowe zbierane są przez JN w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawnaCzas
§  przedstawienie Strony i jej zawartości oraz umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda§  na czas pobytu na Stronie oraz po jej opuszczeniu
§  przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą albo jednostką organizacyjną, którą reprezentujesz i JN;

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  tworzenia i zarządzania Twoim kontem użytkownika;

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika, hasło do konta użytkownika, dane dostępu do kont social media.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień, płatności, zwrotów, reklamacji, rabatów itp.;

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  rozpoznania i odpowiedzi na zapytania, prośby i wnioski składane poprzez Stronę;

§  Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji;

§  Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  publikowania recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie;

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
§  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JN, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny§  Na czas potrzebny do wykonania obowiązku
§  kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami JN; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez JN, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes§  Na czas do przedawnienia roszczeń
§  tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia działalności gospodarczej JN, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami);

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes§  Na czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.
§  marketingu bezpośredniego;

§  Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.

§  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes§  Na czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.
§  zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub sprzedaż i dostawę towarów zawartych poprzez Stronę

§  Dane kontaktowe  i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).

§  Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.

§  Login i dane logowania: nazwa użytkownika.

§  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy§  na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
·            W innych celach.§  Jak wskazane§  Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda 

Podawanie danych, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe, niemniej jednak niezbędne do przeglądania i korzystania przez ze Strony oraz korzystania z jej funkcjonalności, w tym zawierania umów poprzez Stronę.

W innych celach niż wskazane powyżej, dane osobowe będziemy przetwarzać tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę i tylko w zakresie przewidzianym przez tą zgodę. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, dokonanego przed cofnięciem zgody.

8. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZEBRANYCH PRZEZ JN

JN jest uprawniony do przekazywania i udostępniania informacji, w tym danych osobowych, zebranych od Ciebie w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę.

JN wykorzystuje osoby trzecie do realizacji pewnych czynności w jego imieniu. Przykładem tego typu czynności może być czynności agencyjne, realizacja zamówień, podwykonawstwo, przeprowadzanie sondaży lub montażu instalacji, dostarczanie przesyłek, wysyłka korespondencji listowej, obsługa systemów teleinformatycznych, w tym poczty email, udostępnianie zasobów teleinformatycznych, analiza danych, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi audytowe itp. Takie osoby trzecie są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu JN, wyłącznie w celu realizacji swojej funkcji i nie mogą przetwarzać danych osobowych we własnych celach. JN zapewni, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu JN następuje zgodnie z zasadami określonymi w RODO, w szczególności, że każdy z takich podmiotów jest świadomy obowiązków wynikających z RODO i przestrzega ich. JN zapewnia, aby każdy z podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu JN zapewnił odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, nie słabsze niż wymagane przez obowiązujące prawo.

JN może także udostępniać Twoje dane osobowe innym administratorom danych osobowych, w szczególności jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych przez umowę zawartą przez Ciebie z JN lub prawo, w szczególności w celu zapewnienia ochrony praw lub bezpieczeństwa na Stronie, innym użytkownikom lub osobom trzecim (np. w celach związanych ze ściganiem przestępstw, rozliczeń). Przykładowo, chodzi także o sytuacje, w których JN udziela danych osobowych organom państwowym, organom samorządu terytorialnego lub wymiaru sprawiedliwości, podmiotom prowadzącym biura informacji gospodarczej czy też nabywcom wierzytelności, jak również podmiotom świadczącym usługi zarządzania nieruchomością. Każdorazowo JN oceni dopuszczalność udostępnienia danych osobowych, mając na względzie typ wnioskodawcy, rodzaj żądanych danych osobowych oraz wpływ jaki takie udostepnienie może mieć na Twoje prawa i cele, dla których dane zostały zebrane. W razie udostępnienia danych osobowych, JN podejmie wszelkie możliwe czynności, aby zakres udostępnionych danych osobowych był jak najmniejszy, np. poprzez zredagowanie przesłanej informacji.

JN może udostępnić zebrane dane osobowe opisane w niniejszej Polityce, nabywcy lub innemu następcy prawnemu w przypadku połączenia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, dywersyfikacji lub sprzedaży całości albo części majątku JN, czy to jako w sposób niezależny czy to w ramach postępowania likwidacyjnego bądź restrukturyzacyjnego bądź likwidacji, jeżeli dane osobowe są częścią zbywanego majątku.

JN może udostępniać Twoje dane osobowe starannie wybranym osobom trzecim w celach marketingowych lub innych celach, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

Odbiorcy danych osobowych mogą się znajdować w różnych krajach, w tym w krajach, w których prawo dotyczące ochrony danych osobowych przewiduje niższy poziom ochrony niż prawo Unii Europejskiej, w szczególności krajach leżących poza terytorium Unii Europejskiej („kraje trzecie”). JN może przekazywać Twoje dane osobowe do kraju trzeciego wyłącznie pod warunkiem, że:

 

 • właściwy organ Unii Europejskiej stwierdzi w drodze aktu wykonawczego, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, albo
  w razie braku decyzji,
 • o której mowa powyżej, wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności w drodze standardowych klauzul umownych, albo
 • spełnione zostały inne wymagania RODO.
9. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

JN może wchodzić w relacje biznesowe z osobami trzecimi, przez co na Stronie mogą zostać umieszczone linki wychodzące lub pochodzące ze stron internetowych osób trzecich. JN zamierza udostępniać na Stronie wyłącznie linki do stron internetowych zawierających treści wysokiej jakości i posiadające dobrą reputację, które w ocenie JN mogą być dla Ciebie przydatne. Należy mieć jednak na uwadze, że JN nie posiada kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich oraz w żaden sposób nie partycypuje w tworzeniu tych stron internetowych.

W razie skorzystania z linku znajdującego się na Stronie i wejścia na stronę internetową dostarczaną przez osobę trzecią, opuszczasz strefę zarządzaną przez JN. Strony internetowe osób trzecich powinny mieć własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z takiej strony. JN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie, o których mowa powyżej, za treści znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich lub za usługi oferowane przez osoby trzecie, a także za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Ciebie w tym zakresie. W związku z tym JN zaleca zapoznawanie się z politykami znajdującymi się na wszystkich stronach internetowych przed przesłaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem tych stron.

10. BEZPIECZEŃSTWO

JN stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym, mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, nielegalnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. JN nie gwarantuje, że wskutek stosowania tych środków, Twoje dane osobowe będą zawsze w pełni bezpieczne, a to ze względu na nieodłączne ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu Internetu i systemów informatycznych oraz potencjalnych nielegalnych ataków hakerskich.

JN przetwarza zebrane informacje, w tym dane osobowe przez czas potrzebny do wykonania umów o świadczenie usług lub dostawę towarów, wykonania innych obowiązków prawnych oraz obrony, ustalenia i dochodzenia swoich praw.

Bezpieczeństwo informacji zależy także od Ciebie. W przypadku otrzymania od JN lub samodzielnego wyboru hasła potrzebnego do dostępu do niektórych zawartości Strony, jesteś zobowiązany do nieujawnienia tego hasła osobom trzecim i jest odpowiedzialny za jego ujawnienie. JN również zaleca, abyś w sposób przemyślany ujawniał i publikował jakiekolwiek wpisy na Stronie, gdyż mogą one być widoczne i dostępne dla osób trzecich przeglądających Stronę.

 

Jakakolwiek transmisja danych osobowych dokonywana poprzez Internet nie jest w pełni bezpieczna. JN stara się w pełni zabezpieczyć przekazane przez Ciebie dane osobowe, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych przez Stronę. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje ryzyko. JN nie jest też odpowiedzialny za jakiekolwiek obchodzenie ustawień bezpieczeństwa oraz środków bezpieczeństwa zastosowanych na Stronie.

11. TWOJE PRAWA

RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych:

 • dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO
 • usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z pełnomocnikiem administratora ds. bezpieczeństwa informacji osobowych lub składając wniosek na adres email: ……

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Twojej osoby.

Automatyczne podejmowanie decyzji

JN nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Ciebie.

Sprzeciw

Oprócz praw, o których mowa w akapitach poprzedzających, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu JN zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez JN danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes albo interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec  Twoich interesów, praw i wolności; lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

– jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez JN danych osobowych narusza prawo.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

JN może w każdej chwili dokonać zmian niniejszej Polityki, bez konieczności informowania o tym fakcie. W wyjątkowych przypadkach, JN może notyfikować zmianę poprzez email.